Коли за скрап

Repatraka.net

изкупуване на коли за скрап

Съвременни решения за преработване на старо МПС и екологични стратегии

 

Днес всяка една фирма с основна дейност рециклиране на метали, има за цел и да си партнира с общини на територията на страната, като предлага ефективна система за събиране на излезли от употреба МПС-та.

С избора на доказала се фирма за скрап на българския пазар, всеки собственик на стар автомобил си гарантира, че предаденото ИУМПС ще допринесе новото производство, ще спомогне за опазване на околната среда и ще достави известна парична сума като обезщетение.

В центровете за разкомплектоване на старите МПС-та се използват всички необходими технични средства за ефективно и природосъобразно рециклиране на компоненти. В това число се отнасят и: инсталации за преработка на масла и маслени филтри, както и специфични компоненти; инсталации за шредиране на стари автомобили; инсталации за отделяне на масла; течности от спирачки, антифриз и други; инсталации за сепариране; инсталации за сортиране на цветни и черни метали от стари автомобили.