Коли за скрап

Repatraka.net

изкупуване на коли за скрап

Как става връщането на стария автомобил към нов живот

 

Всеки изоставен автомобил се превръща в заплаха за природата, околната среда, повлиявайки води, почва, растителен и животински свят. Опасностите, които носи този тип замърсявания за света се причисляват към непоправимите щети от човешката дейност. Вредни материали и вещества отделени от различните части на старата кола могат да се превърнат в сериозна заплаха. Всичко това налага множество организации, фирми, частни лица да работят заедно за една кауза, а тя е да се даде втори шанс за използваният и излязъл автомобил от употреба.

Излезли от употреба моторни средства (ИУМПС) се превръщат в източник на ценни суровини. От тях се свалят цветни метали, черни метали, които се отнасят в една категория метален скрап. С преработените материали се снабдяват множество заводи за металургия по света. От акумулатори, масла от преработката и други части, също се добиват суровини, които в голяма степен допринасят различните производства. Рециклирането на стари автомобили спестява ценни не възобновяеми източници, първични ресурси и в голяма степен помага за ограничаване средствата за добиването им.

Цялата процедура около излязлата от употреба стара кола се състои от поредица стъпки, които са свързани една с друга. Сред тях са разглобяване на стара кола; отделяне на части, които могат да бъдат ползвани повторно; отделяне на метали за рециклиране; шредер; добиване на желязо; депониране на неметални отпадъци и създаване на повторни използваеми части за автомобили.