Коли за скрап

Repatraka.net

изкупуване на коли за скрап

Последователност в процеса рециклиране

 

По време на предварителното екологично обезвреждане и частично или цялостно третиране на автомобилните части се отделят всички взривни горива, течности, пластмаси, стъкла и други неметални материали.

Сваля се стъклата, гумите, акумулатора и се неутрализират и обезвреждат опасните части – взривни вещества, въздушни възглавници и т.н.. Горива, масла и останалите течности на автомобила, каквито са антифриз, спирачна течност и охладителната течност на климатик се отделят.

Идва ред на раздробяване, разглобяване и рециклиране. В работата около раз комплектовката се извършва оглед на всички части, с цел да се установи дали могат да се използват повторно, като втора употреба части. Ако състоянието им позволява се свалят и материали, които могат да бъдат рециклирани.

Съхраняването на отделените автомобилни части е от голямо значение за околната среда. Те биват заделяни в специални контейнери и отвеждани на специализирани места (фирми), където се рециклират и унищожават.

В подготовка на каросерията на старата кола се извършва разпорциране и рязане. Предварително обработената каросерия минава през шредер машината, която разфасова на парчета, рециклира и възстановява.

След приключване на процеса по разглобяване на шредер машината материалите биват обработвани с технологии като вихров ток, магнит и флотация до момента за извличане на фракции и преобразяването им в ценна вторична суровина.

Различните фракции на и последващите преработки могат да се използват и като заместват въглища, за суровина в циментово производство. Целият този процес намалява до голяма степен използването на природни ресурси, а вторична употреба на автомобили с до 85% намалява количествата изхвърлени на сметищата.