Коли за скрап

Repatraka.net

изкупуване на коли за скрап

Какво е рециклиране на коли и как става

 

Щом споменатото по-горе е на лице се пристъпва към транспортиране и смесване на пресованите части до място, на което други машини известни като шредери ги пресоват до пълното им раздробяване. Тази етап от процеса на рециклиране е изключително важен сам по себе си. Като трети етап от рециклирането е познат процеса на претопяване, но към него не може да се пристъпи ако някои от предходните два не е изпълнен.

В последваш момент мощни магнити, изтеглят всяка метална част от бракувания автомобил, чрез силно магнитно поле, което привлича желязото. Едва, когато всички железа са натрошени биват превозвани до големите възлови пунктове за тяхното транспортиране. Това са меса, от които се превозват на кораби или с вагони. Последните извозват до места по света, където има специализирани заводи, които преработват желязото до неузнаваемост и то е в напълно готов вид за новата си функция. Сам по себе си процесът на претопяване се извършва в пещи, а течният метал се налива в блокове и специално отлети форми. Новите плоскости от метал се разпределят в различни сектори, като с най-голяма роля са машиностроене, металургия, автомобилни индустрия и други. Там от рециклираните коли предадени на скрап се изготвят нови автомобили, машини и уреди за бита на хората.

В най-общи линии това е целият процес по рециклиране на стари автомобили, а той е важен поради няколко причини и те са:

1.         Опазване на околната среда от замърсяване.

2.         Пестене на природния ресурс – метала.

3.         Помага на всеки да разчисти дома си и при това срещи припечелване на някой и друг лев.