Коли за скрап

Repatraka.net

изкупуване на коли за скрап

Методи за рециклиране на метални отпадъци

 

Хидрометалургична технология се използва при преработване на по-леки и контролируеми отпадъци. Предимно се практикува за отделяне на медните основи. За целта се дестилиране на утайката от меден карбонат, която се преобразява в меден оксид. Едва, когато медта е извлечена, материалът се третира със солна киселина за отстраняване на калай и/или олово.

Биотехнологичните процеси залагат предимно обещаващата преработка в металургията. В продължение на десетилетия, биоличингът е използван за добиване на мед и благородни метали от руда. В процеса на биоразграждане вземат участие и някои био организми, които навлизат в металните йони на външната среда. Този процес на преработка е характерен за неселективно и селективно възстановяване на метали. Сама по себе си преработващата технология не е така масово приложима и известна. Въпреки това тя дава положителен резултат след целия процес по рециклиране и в рамките на 5 дни. Получената мед се добива, главно от индиректно окисление на железни йони, преобразувани в резултат на бактериите.

Сравнен с други преработващи процеси, този разходва по-малки нива на енергия, малки нива на утайки и голяма ефективност на детоксикацията. За да бъде приложим обаче са нужни известни наличности на биомаса.