Коли за скрап

Repatraka.net

изкупуване на коли за скрап

5 стъпки в процеса по рециклиране на стари МПС-та

 

1. Когато една кола е вече негодна за движение по пътищата, когато външният й вид е трайно увреден и непоправим или частите и за ремонт струват прекалено скъпо, а вложенията в старата кола се обезсмислят, тогава се, че едно МПС е излязло от употреба.

2. При ИУМПС се използват центровете за разкомплектоване, които съдействат с редица услуги по приемане на старите коли, отписването им, разкомплектоване и т.н.

3. В една от първите стъпки, след като е предаден ИУМПС от него биват отстранени всички стари компоненти. Такива са масла, вещества, горива, течности, акумулатор и др. части, които могат да провокират експлозия в определени условия. Те биват обезвредени и приспособени в отделни съдове, където не представляват опасност.

4. Опасните за околната среда материали се събират, след което се изпращат на дадена фирма за рециклиране и оползотворяване.

5. В следващата стъпка старото МПС или останалите от него части преминават към шредерна машина, а тя на свои ред раздробява всяка от тях по отделно. Раздробеният на шредер материал може да бъде ползван за добиване и на други материали, както и за ползване като вторична суровина. От него могат да се добият нови цветни и черни материали, които се предават на предприятията за рециклиране.

6. Неизползваните отпадъци получени от ИУМПС се използват и третират след обезвреждане.