Коли за скрап

Repatraka.net

изкупуване на коли за скрап

Методи за рециклиране на метални отпадъци

Известни са множество начини за преработване на едни и други суровини. В скрап индустрията, като най-широкомащабен отрасъл всеки един от тях намира своето приложение. Какви технологии се използват в преработващата метали индустрия и на какво се основават те, потърсихме някои основни характеристики от специалистите:

Прочети още...

Съвременни технологии и процеси по рециклиране

Дали за коли на скрап или електронен скрап става дума, то под внимание трябва да се вземат редица фактори, а модерните технологии за рециклиране подпомагат и улесняват в голяма степен процеса. Така например в пирометалургичната технология се обръща специално внимание на възстановителните процеси около обработване на благородни метали, с цел подобряване на механичната сепарация на отпадъците. В рециклирането на автомобили значение има металът, които подлежи на многократни обработки и създаване на нови продукти, които се връщат в производството.

Прочети още...

Бизнесът със скрап в България

Най-новите изисквания на европейските комисии и страните членки от ЕС, както и организациите по опазване на околната среда, пестене на природни ресурси и постигане на по-голяма ефективност от рециклиращата индустрия отново показват най-високи цени на скрап за метали. Тези процеси стават и все разпространени у нас. Преработване и рециклиране намират своето място на пазара. Скрап индустрията не спира да се развива.

Прочети още...

Статистики за цени на метали

Често от незнание и неинформираност, хората допускат грешки. Така по отношение предаването на метали за вторични суровини, много предпочитат да изхвърлят или да оставят непотребните вещи да събират прах, вместо да се занимават с предаването им.

Прочети още...