Коли за скрап

Repatraka.net

изкупуване на коли за скрап

Какво трябва да знаем около зелените отпадъци

Зелените отпадъци от вашата градина могат да бъдат събрани и преработени!

Знаете ли, че около половината от отпадъците в нашите домакински изхвърляни в кофи за боклук са съставени от зелени отпадъци и отпадъци от храна?!

Когато те биват отделяни в депо може да създадат парникови газове, включително метан, който влияе на качеството на въздуха и общественото здраве.

Добрата новина е, че може да се направи нещо, за да се намалят тези въздействия.

За целта разберете, как се извършват превози за събиране на отпадъци на зелено и получете пълна информация, включително вида на материалите, събрани от вашия регион.

Прочети още...

Живот и време за скрап на коли

Попадали ли сте в ситуация, която да ви е подтикнала да похарчите малко пари за нова кола или не? Ето някои неща, за да помислите, че нещо може да ускори решението ви:

Вашият автомобил се нуждае от ремонт, може би на месечна база.

Установено е, че лежащия в гаража за дълго време автомобил не само не е от полза, а черпи финансов ресурс.

В случай, че сте решили, че старата ви кола не може да се използва по пътищата вече, доверете се на съветите да не правите, каквито и да било друго по ремонта й. Не заради друго, а защото няма да има възвръщаемост. Вие просто искате да си купите нова кола.

Животът и времето на скрап кола се е променил. Откакто сте решили да си купи нова кола, защо да не помислите за разходите за употребяван автомобил? Такъв може да бъде закупен на по-малка цена от тази на нов автомобил. За тази цел можете да посетите използвана кола, гараж за такава или да направите проверка в интернет. Трябва да се опитате да си купите кола, която е двегодишна. Вие вероятно ще получите и най-добрата стойност за такава кола. Можете също така да си купите по-стара кола, ако получи по-добра цена за нея, при условие, че работи добре.

Прочети още...

Ролята на фирмите по изкупуване на коли

И в страната ни броят на фирмите с регламентирана дейност изкупуване на коли за скрап нараства значително през изминалите години. Целите, пред които е поставена всяка една фирма занимаващи се по изкупуване и предаване за рециклиране на стари коли е на първо време спазване на българското законодателство обезвреждане и оползотворяване на отпадъци от МПС-та, както и третиране на всички метални отпадъци. В процеса по рециклиране, важна роля имат фирмите по отношение пригодността на отпадъците и повторно използване след процеса на рециклиране. В дейностите, които се насочва всяка една фирма са съобразени и изискванията на Европейското законодателство.

Прочети още...

Рециклиращата индустрия за автомобили днес

Рециклиращата индустрия насочва внимание към свободните емисии и тяхното качествено и навременно оползотворяване. Материалите, които се обработват в нея са предварително упоменати. Всички не рециклируемите остатъци се използват в други дейности и процеси. Така например пластмасата, се изгаря и с нея се генерира енергия. Последната е от голямо значение за последващите етапи по рециклирането.

Прочети още...