Коли за скрап

Repatraka.net

изкупуване на коли за скрап

Как се преработва скрап

 

Рисковете, които носи скрап индустрията са в резултат на десетки тонове метали, които остават захвърлени на бунища и причиняват смърт за природата. Като класически пример за това е може да бъде дадем радиоактивният скрап в резултат на радиационна авария с радиоактивни материали. Такива могат да постъпят в скрап индустрия, а чрез преработката им под влиянието на химични елементи в метални стопилки, това може да навреди на околната среда. Това налага употребата и на други мерки за преработка на опасните замърсители. Създадени са специализирани инструменти за нарязване и рециклиране на метали, които действат на принцип ножица, задействан, чрез хидравлична сила.

Как се преработва скрап – скрапът на автомобили, допринася за опазването на природния ресурс и освобождаване на пространствата на хората в домове и производствени сгради. За целта се употребяват големи терени, наречени скрап площадки, където всичкия метален отпадък се складира до големи количества. Следващите действия са по извозването на металния отпадък и товаренето на големи кораби от, където се извозва в световни заводи за скрап и там става неговото преработване.