Коли за скрап

Repatraka.net

изкупуване на коли за скрап

Съвременни технологии и процеси по рециклиране

 

Химическото рециклиране се основа на разлагане чрез реакции на полимер до положение на мономери или до достигане на други подходящи състояния. Най-често химичните процеси по рециклиране са свързани с пиролиза, хидрогенолиза, деполимеризация и газификация. Пиролизата стига до образуването на масла и горива, които отново биват ползвани за добиване на суровини и нови горива.

В процеса натрошен скрап се използва пещ, където се изгарят пластмасите и други неметални части, а от тях се образува шлака. Възобновените метали се пречистват, отново на база химична обработка. Целият процес около рециклиране на автомобила е дълъг и сложен, а в него участват множество технологии и се извършват десетки процедури. Крайният резултат е добиване на съвсем нов вид на метала, които се връща в кръгообрата на производствата.