Коли за скрап

Repatraka.net

изкупуване на коли за скрап

Бизнесът със скрап в България

 

Според годишните статистики в глобален мащаб биват преработвани милиарди тонове желязо. Най-много от тях се добиват от скрапа и изкупуването на коли. Сред най-изкупуваните материали, доставящи големи количества старо желязо са автомобили, части от стари коли, машини, съоръжения, кораби, тръби, строителни железа, арматури, стари подводници и др.

В основата си скъпоплатените метали се делят на две водещи групи и те са – черни метали и цветни метали. Към първата група се отнасят стомана и желязо; във втората влизат цинк, мед, олово, алуминий, титан, никел, хром, кобалт, включително благородните метали.

 

Според вида и количествата на метала се определя и цената на скрап. Търговията в България за скрап завладява все по-големи територии, а цените се определят и от изкупните пунктове, според споменатите по-горе критерии.

Днес скрап индустрията може да се наречи доходен бизнес, който освен за човечеството работи за природата.