Коли за скрап

Repatraka.net

изкупуване на коли за скрап

Статистики за цени на метали

 

Една малка извадка, направена по отношение на мобилните устройства показва, че в 1 млн. телефонни апарати се съдържат 24 кг злато, 250 кг сребро, 9 т. мед и 9 кг. паладий. Това показва, че в един мобилен апарат има повече от 50 пъти злато, отколкото, която и да било златоносна почва. И отново за ценна суровина става дума, когато заговорим за старото МПС в двора, което хваща прах, ръжда и заема много място. От него могат да се добият няколко стотин килограма чисто желязо, а то може да донесе един добър допълнителен доход за собственика си. Често обаче пренебрегваме тази форма за допълнителни средства, а отпадъците могат да не са толкова безполезни.

В тоя ред на мисли не случайни са и фактите, че по света се откриват все повече заводи за рециклиране. Дори у нас площадките по изкупуване на коли за скрап, автоморгите и скрап павилионите стават така многобройни. Всяка фирма на пазара, занимаваща се с изкупуване на коли за скрап се стреми към използване на все по-модерни автоматизирани технологии. Модерните системи правят така, че всяка част да е рециклирана по качествен и ефективен начин, съобразен с особеностите на рециклиращата индустрия. Наред с прякото въздействие по-ефективно рециклиране се допринася и за намаляване на вредните емисии. Началното производство е свързано с добив, извличане, обогатяване, рафиниране на металите, по-екологично съобразен начин, пестене на енергия.

Световни компании създават заводи за обработка на метали и предоставят крайни продукти с високи характеристики на експлоатация. Така използването на ценни суровини пести ресурса в природата.